woensdag 26 augustus 2015

Cosmic Heart Centre; Akashic Teachings en de Groeicirkel

Het Cosmic Heart Centre biedt dit najaar een tweetal groepsbijeenkomsten aan. Bijeenkomst Kosmisch Hart, de Groeicirkel, regelmatig op de zaterdagochtend en de bijeenkomst Akashic Teachings, 1x in de maand op de zondag. Beide beoogen je inspiratie te bieden op het pad van ziels-omarming, harts-leven en kosmisch bewustzijn. Je kunt ze in zijn geheel volgen, apart of beide, of incidenteel. Wat onderwerpen betreft, en deels werkwijze sluiten ze op elkaar aan.

Zowel de Akashic Teachings en de Groeicirkel bieden zo nu en dan ruimte aan gastdocenten die bij het betreffende onderwerp een bijzonder ontwikkel-pad reeds hebben gelopen en hun verhaal of teaching delen. O.a. Sarah Lewis ( geeft les in en begeleidt bij transformaties ) en Sarin Lee ( energetisch werksters met bijzonder prachtige ervaringen ) zullen aanwezig zijn. Dit wordt op later tijdstip nog verder aangegeven.

Als je beide volgt kun je in overleg een deel van een groeicirkel bijeenkomst begeleiden. Steun bij zichtbaar willen zijn en in je kracht staan is een onderdeel van beide bijeenkomst vormen.

Ik hoop je te mogen verwelkomen
Met liefde, Betty


Bijeenkomst Kosmisch Hart, de Groeicirkel            

De Groeicirkel biedt je inspiratie en samenzijn op je ontwikkelpad. Regelmatig op de zaterdagochtend wordt er rondom een thema een voordracht gegeven door Betty, delen  van ervaring voor wie dat wil, ontvang je een healing-meditatie. De Groeicirkel is bedoeld voor wie bewustzijn verder wil ontwikkelen, als ook voor mensen die werkzaam willen zijn met en vanuit dit bewustzijn. De werkwijze bestaat uit: voordracht, uitwisseling, oefening en meditatie. Ook kunnen vragen worden ingebracht.

Volg je de hele Groeicirkel cyclus, dan krijg je 10% korting op de Akashic Teachings.  Je ontvangt tevens een certificaat. De Groeicirkel sluit met onderwerpen aan op de Akashic Teachings die maandelijks worden gegeven op de zondag.

Data van de Groeicirkel en een aantal inhoudelijke onderwerpen* :

September 
19      Introductie Groeicirkel en Akashic Teachings. Droommediteren, afschermen, aarden, hooggevoeligheid, kosmisch bewustzijn . Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Cosmic Fire
26     Wil en voelen, de ziel. Potentie en blokkade's, Drakenkracht, ontwikkel-weg. Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Cosmic Fire & Flowing Life
Oktober
17     Engelenergie en contact maken. Berichten zelf ontvangen en hoe ermee om te gaan. Ontvangen Angel-coachingcard. Intuïtie en gretigheid, ego. Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Angel-coaching
31     Redden en dienen, verbeelden en inbeelden, ontvangen en geven. Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Angel-coaching.
November
14     Potentie en blokkade, neerzetten en geduld, samenwerken en zichtbaar worden.  Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Flowing Life
28     Hoe ondersteun jij jezelf en de ander, omgaan met lastige omstandigheden, lichtkracht en eigenwaarde. Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Flowing Life
December
19    Overgave en zelfsturend vermogen, healingsvelden, ontvangen van boodschappen.  Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Galactic Healing
Januari 2016
16    Menszijn en kosmisch bewustzijn. Wie zijn wij en welke houding is van belang? Diverse principes en uitgangspunten. Sluit aan bij Akashic Teachings bijeenkomst Into the Heart.
30    Kosmisch leren, droom-mediteren, mededogen en zelfbewustzijn. Sluit aan bij alle Akashic Teachings bijeenkomst, afsluitende bijeenkomst Alashic Teachings en Groeicirkel.

* Dit zijn niet alle onderwerpen, als ook de vragen ter plekke ook van belang zijn. Tijdens iedere bijeenkomst meditatie, voordracht en uitwisseling.

Entree: 12,50 per keer. Lichtmakerleden & minima 7,50
Entree gehele Groeicirkel cyclus ( -10% ) 101,25
Lichtmakerleden en minima ( -10% ) 60,75
+ als je de gehele cyclus volgt ontvang je een certificaat en werkmap.


Akashic TeachingsDe Akashic Teachings bieden je inspiratie, oefening en meditatie op het gebied van verruimen kosmisch bewustzijn. Omgaan met je hooggevoeligheid, deze vergroten en mee kunnen werken wordt middels een aantal specifieke onderwerpen gecombineerd met omarming van je mens-zijn. Zo worden bijvoorbeeld diverse uitgangspunten die Betty zich eigen heeft gemaakt op haar ontwikkelweg gecombineerd met universele wetten. Daarnaast mag je oefeningen, meditaties, uitwisseling en voordrachten verwachten, van Betty en van gastdocenten. Serieuze aandacht, lachen, spiegelen, ontvangen en geven, binnen de Akashic Teachings vindt het mystieke en het aardse elkaar. Je maakt je kosmisch leren eigen, en diverse (self) healingtools. Moge het jou dienstbaar zijn op je ontwikkelpad.

De Akashic Teachings kan los gevolgd worden, of in zijn geheel. In het laatste geval kun je 10% korting ontvangen.
De Groeicirkel op de zaterdagochtend besteed, soms weer vanuit een ander perspectief, aandacht aan de meeste onderwerpen van de Akashic Teachings.  Persoonlijke begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

De onderwerpen van de Akashic Teachings: 

Cosmic Fire , 27 september

Droom-mediteren, heilige ruimte, kosmisch vuur
Deze middag vormt de basis van alle middagen die volgen, en eigenlijk ook van de Groeicirkel. We gaan aan de slag met wat droom-mediteren is, hoe jij dat kunt toepassen en hoe dit past in ( self ) healing en ontwikkeling naar verruimd kosmisch bewustzijn. Met droom-mediteren kun je alles aandacht geven en mag alles zich aandienen in een tempo die past bij jou. Daarnaast aandacht voor je heilige ruimte, kosmisch vuur en transformatie.
Kernwoorden: Afschermen, ontmoeten, contact, selfhealing tools, healing maar dan anders. Derde oog en buikchacra, innerlijk kind

Tijdstip 13.00-17.00
Entree: 37,50
Lichtmakerleden en minima: 22,50
Minimaal 4 deelnemers
Opgave per e-mail is een voorwaarde: cosmicheartcentre@gmail.com of bet.brouwer@gmail.com
Je ontvangt een certificaat na deelname.

Angel-coaching, 18 oktober

Angel-coaching staat voor het ontvangen van boodschappen, ingevingen vanuit het akashic veld. Vergroten zelf helend vermogen intuïtief contact. Wat betekent liefdesveld en hoe kun je daarmee in contact komen. Oefenen met intuïtief schrijven en tekenen. Elkaar liefdevolle boodschappen geven. Maar ook komt aan de orde: Redden, dienstbaar zijn, afstemmen, zuiverheid, basischacra en kruinchacra. Als er voldoende tijd is ontvang je een Angel-coaching tekst, zoals die is ontvangen door Betty.

Tijdstip 13.00-17.00 ( potluck )
Entree 37,50
Entree lichtmakerleden en minima: 22,50
Minimaal 4 deelnemers
Opgave per e-mail is een voorwaarde: cosmicheartcentre@gmail.com of bet.brouwer@gmail.com
Je ontvangt een certificaat na deelname.

Flowing life, 15 november

Vanuit een gevoelde weerstand stappen in een veld van vertrouwen, daarover gaat deze dag. Een aantal kernbegrippen: Je potentiële kracht voelen, omgaan met weerstand van jezelf en de ander. Ruimte innemen, overvloed, geld, materie, aardse leven, contact, relaties. Keelchacra

Tijdens deze dag wordt een deel begeleidt door Sarah Lewis. Sarah geeft les in en begeleidt bij transformatieprocessen. Zij heeft ruime kennis van zowel reguliere als alternatieve manieren van omgaan met gevoelde blokkades.

Tijdstip 10.00-16.30 ( potluck )
Entree 50,-
Entree lichtmakerleden en minima: 35,00
Minimaal 4 deelnemers
Opgave per e-mail is een voorwaarde: cosmicheartcentre@gmail.com of bet.brouwer@gmail.com
Je ontvangt een certificaat na deelname.

Galactic Healing, 20 december

Vanuit het akashic veld komt healing, inspiratie en raad naar ons toe. Tijdens deze dag mag je ontmoeten en ontvangen, als ook doorgeven. Diverse healing-velden worden via een voordracht besproken en in meditaties naartoe begeleidt of ervaren. Alles op eigen tempo! Ook mag voor een van de leden ( vrijwilliger ! ) een healing worden gegeven. Voorgaande bijeenkomsten zijn zeker aangeraden om dieper te kunnen werken, maar hoeft niet. Je mag ook toeschouwer zijn.

Tijdstip 13.00-17.00
Entree: 37,50
Lichtmakerleden en minima: 22,50
Minimaal 4 deelnemers
Opgave per e-mail is een voorwaarde: cosmicheartcentre@gmail.com of bet.brouwer@gmail.com
Je ontvangt een certificaat na deelname.

Into the Heart, 17 januari

Leven vanuit je menszijn en tegelijkertijd omarming van je kosmische hart. Diverse uitgangspunten komen nogmaals langs, of voor het eerst. Daarnaast universele wetten, wat betekent dit voor jou?
Enkele kernbegrippen: Je ziel laten spreken, contact met je geschiedenis, aardse principes voor openheid.Vergeving en zichtbaar zijn. Ingevingen onderzoeken, intuitief veld vergroten. In liefde zijn. Hartchacra

Tijdstip 10.00-16.30 ( potluck )
Entree 50,-
Entree lichtmakerleden en minima: 35,00
Minimaal 4 deelnemers
Opgave per e-mail is een voorwaarde: cosmicheartcentre@gmail.com of bet.brouwer@gmail.com
Je ontvangt een certificaat na deelname.

Algemene informatie:

Groeicirkel: Entree: 12,50 per keer. Lichtmakerleden & minima 7,50
Entree gehele Groeicirkel cyclus ( -10% ) 101,25
Lichtmakerleden en minima ( -10% ) 60,75
+ als je de gehele cyclus volgt ontvang je een certificaat en werkmap.

Akashic Teachings: De gehele Akashic Teachings kost ( -10%) : 191,25
Lichtmakerleden en minima ( -10%): 123,75
Bij volgen alle bijeenkomsten ontvang je een werkmap + certificaat na afloop

Locatie hereweg 9, Groningen
Geef je van te voren op!!! 
Betalingen gaan via de lichtmakers Groningen. Je ontvangt de betaalgegevens na aanmelding.
Cosmicheartcentre@gmail.com  of bet.brouwer@gmail.com
Als jij je emotioneel niet stabiel voelt, is het raadzaam even te overleggen, zodat ik daar rekening mee kan houden